Θεραπευτική Κολύμβηση και Ψυχοκινητική Αγωγή


Απευθύνεται σε:
ΑμεΑ παιδιά και νέους με:

  • Νευρολογικές διαταραχές (σπαστικότητα, αταξία)
  • Αναπτυξιακές διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
  • Σύνδρομα με αναπτυξιακέςνευροκινητικές αναπηρίες


Στόχος:
η ανάπτυξη κολυμβητικών και κινητικών δεξιοτήτων μέσω παιδαγωγικών μεθόδων, αυτόνομη επίπλευση, κολύμπι, ενδυνάμωση και ψυχαγωγία.