Νευρολογική Ανάπτυξη


Απευθύνεται σε:
όλες τις ηλικίες με:

  • Εγκεφαλική ή/και νωτιαία βλάβη (τετραπληγία, ημιπληγία, παραπληγία)
  • Νευρομυϊκές ασθένειες (Σκλήρυνση κατά πλάκας, Parkinson, Μυϊκή δυστροφία)


Στόχος:
η εκπαίδευση βάδισης, η ανάπτυξη δύναμης, ισορροπίας και συντονισμού.

Σε παιδιά η νευρολογική εκπαίδευση γίνεται με ψυχοκινητική αγωγή.