Υδροθεραπεία

Το νερό επιταχύνει τη νευρολογική και μυοσκελετική ανάπτυξη.
Τα κύτταρά μας αναπτύχθηκαν στο νερό και το περιέχουν.
Ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να εκπαιδευτεί και να αναπτυχθεί στο νερό.
Το νερό αποτελεί μέσο θεραπείας από την αρχαιότητα και είναι άσκηση χωρίς αντένδειξη.
Το νερό βελτιώνει το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του ατόμου.
Το νερό είναι περιβάλλον-κίνητρο για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη.
Το κύριο πλεονέκτημα της θεραπευτικής άσκησης στο νερό είναι η μείωση των δυνάμεων μεταφοράς βάρους και η ελευθερία κίνησης λόγω άνωσης και ομογενούς αντίστασης των μορίων του νερού σε όλο το σώμα .
Η υδροστατική πίεση ασκείται ισοδύναμα σε όλο το σώμα, μεγαλώνει με το βάθος και βοηθάει στη σταθεροποίηση των αρθρώσεων.
Στο νερό το κέντρο βάρους εντοπίζεται στο επίπεδο των πνευμόνων, σε αντίθεση με την ξηρά που είναι πιο χαμηλά προς το ιερό οστό. Κατ’ επέκταση ευνοείται η ανάπτυξη κιναισθητικής αντίληψης των άκρων στο νερό, που έχουν διαφορετική πυκνότητα σε σχέση με το όλο σώμα, και βελτιώνεται η ισορροπία και η σταθερότητα του κορμού.
Το νερό προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες θεραπείας. Στο ζεστό νερό αυξάνεται ο ρυθμός αναπνοής, η παροχή αίματος στους μύες, ο μεταβολισμός, η καρδιακή συχνότητα, η κυκλοφορία του δέρματος, προάγεται η μυϊκή χαλάρωση και μειώνεται η αρτηριακή πίεση, ο μυϊκός σπασμός και το οίδημα των βυθισμένων μερών.
Τα πρωτόκολλα φυσικής δραστηριότητας στο νερό οφείλουν να αξιοποιούν το κινητικό και ψυχικό δυναμικό του ατόμου και να το βελτιώνουν. Στόχοι είναι η ανάπτυξη δύναμης, ισορροπίας, και συντονισμού, η εκμάθηση κολυμβητικών δεξιοτήτων και αυτονομίας επίπλευσης του ατόμου.
Η μεθοδευμένη δραστηριότητα στο νερό είναι θεραπευτική και ευεργετική για άτομα με νοητικές διαταραχές. Η παιδαγωγική προσέγγιση και η ψυχοκινητική αγωγή βελτιστοποιούν τις κινητικές επιδόσεις των παιδιών.
Η ανάπτυξη της κίνησής σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι το ζητούμενο για τη δημιουργία φυσικής κατάστασης και ψυχολογικής ωρίμανσης. Το άτομο μαθαίνει όρια, δημιουργική οργάνωση, μαθαίνει να άγει και να ηγείται σε δραστηριότητες, να συνθέτει και να αποσυνθέτει.
Η συνεδρία στο νερό συνδυάζει υδροθεραπευτικές πρακτικές αρχικά σε επαφή με το θεραπευτή και στη συνέχεια πρωτόκολλα άσκησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου, που σταδιακά ενισχύουν την αυτονομία κίνησης στο νερό και κατ’ επέκταση στην ξηρά. Σε παιδιά η προσέγγιση είναι ψυχοκινητική, δημιουργεί κίνητρα για κίνηση και επιβραβεύει.
Για μία ζωή με ποιότητα και δημιουργία, στόχος είναι η καθημερινότητά μας εντός κι εκτός νερού να έχει κίνηση σώματος και πνεύματος.
Μην ξεχνάτε, σε νερό γεννηθήκαμε.
Ιωάννης Κ. Τσαλαβούτας